Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Cihazı Satın Alacak

                                                  24 AYLIK YARI OTOMATİK KEMOTERAPİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SİSTEMİ HİZMET ALIM İŞİ                     ...

                                                  24 AYLIK YARI OTOMATİK KEMOTERAPİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SİSTEMİ HİZMET ALIM İŞİ
                                                        EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-VAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


24 Aylık Yarı Otomatik Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Sistemi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/278184

 

1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-VAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mahallesi Hava Yolu Kavşağı 1. Kilometre EDREMİT/VAN 65100 VAN MERKEZ/VAN
c) Telefon ve faks numarası:4322179199 - 4322179199
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:24 Aylık Yarı Otomatik Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Sistemi Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:24 Aylık Yarı Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulama Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:02.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):S.B.Ü.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Satınalma İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhale tarihi itibarı ile  isteklilerin, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıt veya bildirimi olacaktır. İstekliler, bu belgeye ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair TİTUBB´da veya ÜTS'de  tanımlanmış olduğunu gösteren belgeleri  yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
3- Hizmet kapsamında kullanılacak cihaz ve ürünlerin de TİTUBB´da veya ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler, bu belgeye ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
4- Hizmet kapsamında verilecek cihazların ve ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın ve ürünlerin Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair  belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde gerçekleştirilmiş sözleşmeye bağlı her türlü laboratuvar, kemoterapi veya TPN hizmeti alımı ve/veya her türlü kemoterapi veya TPN ilaç hazırlama ve/veya uygulama hizmet alımları  veya kemoterapi sarf malzeme mal alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

#ilangovtr

Basın No ILN01998426

11 Mar 2024 - 00:02 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Van65haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Van65haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Van65haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Van65haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.